Karaoke: Kết Hôn Trong Danh Thiên Chúa

Nguồn: https://youtu.be/ZaYpTC_VosQ

Nguồn: https://youtu.be/-4sHE3uDYuE

Kết Hôn Trong Danh Thiên Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
18/02/2017

L’avventura
Orchestre De Caravelli
Composed by Frank Thomas and Eric Charden

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQzNTEzNDhf/14_KetHonTrongDanhThienChua%28L%27Avventura%29Priscilla.wav

Cha thiêng liêng kính yêu! Hai con xin đến đây cùng nhau
Trong danh Thiên Chúa xin hôm nay liên kết nên một thân
Xin Cha ban phước thiêng. Hai con vui sống trong tình Cha
Xin Cha luôn dắt chăn. Hai con luôn sống trong ân hồng

Đến đây với nhau! Anh với em cùng bên nhau bao tháng ngày
Sống theo ý Cha! Đôi chúng ta nguyện luôn vâng theo ý Ngài
Kính xin Chúa Cha! Ban phước thiêng và hằng luôn đưa dẫn lối
Xin cho hai con yêu đắm say trong tình Cha
Vui bước đi trong thánh ý mãi luôn đẹp đôi

Ta yêu nhau thiết tha! Bên nhau ta hát câu tình ca
Bao nhiêu năm tháng qua, yêu nhau không chút chi đổi thay
Cha thiêng liêng kính yêu! Hai con xin kính dâng Ngài đây
Đôi tim vui biết ơn… mong sao luôn sống vui trong Ngài

Đến đây với nhau… hai chúng con cùng bên nhau bao tháng ngày
Sống theo ý Cha! Hai chúng con nguyện luôn vâng theo ý Ngài
Kính xin Chúa Cha! Ban phước thiêng và hằng luôn đưa dẫn lối
Xin cho hai con yêu đắm say trong tình Cha
Vui bước đi trong thánh ý mãi luôn đẹp đôi

Đến đây với nhau… hai chúng con cùng bên nhau bao tháng ngày
Sống theo ý Cha! Hai chúng con nguyện luôn vâng theo ý Ngài
Kính xin Chúa Cha! Ban phước thiêng và hằng luôn đưa dẫn lối
Xin cho hai con yêu đắm say trong tình Cha
Vui bước đi trong thánh ý Ngài thôi

Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ

Tải xuống lời bài hát
https://od.lk/d/MV8xNTAxNjAxNDZf/14_KetHonTrongDanhThienChua%28L%27avventura%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm
https://od.lk/d/MV8xNTAxNjAzMDRf/14_KetHonTrongDanhThienChua%28L%27Avventura%29.wav

Tải xuống karaoke video
https://od.lk/d/MV8xNTAxNTM3MzFf/14_KetHonTrongDanhThienChua%28L%27Avventura%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTQ0Mzc4NTlf/14_KetHonTrongDanhThienChua%28L%27Avventura%29Priscilla.mp4


Comments are closed.