Karaoke: Jesus Yêu Tôi Nhiều Lắm

Nguồn: https://youtu.be/JmUQ02LZXe4

Nguồn: https://youtu.be/LunuRsjtje4

Jesus Yêu Tôi Nhiều Lắm
Pastor Huỳnh Christian Timothy & Huỳnh Christian Priscilla
Theo Nhạc Điệu “Giã Từ Đêm Mưa” của Văn Phụng
09/09/2017

Jesus yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm
Hy sinh cho tôi thân treo thập giá
Tình yêu tha thiết vô cùng
Không nói nên lời
Thiên Chúa nhân từ
Yêu mãi muôn đời
Tình luôn còn nguyên

Jesus yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm
Cho tôi tin yêu bao nhiêu ngày tháng
Từ khi theo bước chân Ngài
Vui sống trong đời
Không phút giây nào
Lo lắng ưu phiền
Trọn lòng tin yêu
Theo bước chân Ngài
Tôi chẳng nao lòng
Bên Chúa nhân từ

Jesus yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm
Hy sinh cho tôi thân treo thập giá
Tình yêu tha thiết vô cùng
Không nói nên lời
Thiên Chúa nhân từ
Yêu mãi muôn đời
Tình luôn còn nguyên

Jesus yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm
Cho tôi tin yêu bao nhiêu ngày tháng
Từ khi theo bước chân Ngài
Vui sống trong đời
Không phút giây nào
Lo lắng ưu phiền
Trọn lòng tin yêu
Theo bước chân Ngài
Tôi chẳng nao lòng
Bên Chúa nhân từ
Trọn lòng tin yêu
Theo bước chân Ngài
Tôi chẳng nao lòng
Bên Chúa nhân từ
Trọn lòng tin yêu

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTc4NjE4NTRf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTc4NjE3OThf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTc4NjE3NDBf

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTgzNzYwNDdf

Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTgzNzYxNDBf

Comments are closed.