Karaoke: Jesus, Ngài Là Tất Cả Trong Tôi

Nguồn: https://youtu.be/NxXsnU_4iBY

Nguồn: https://youtu.be/5UXGuDKkLwk

Jesus, Ngài Là Tất Cả Trong Tôi
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Quê Hương” của Giáp Văn Thạch
21/10/2017

Jesus là nguồn hy vọng
Cho tôi được sống mỗi ngày.
Jesus là nguồn năng lực
Tôi càng vượt thắng càng hơn.

Jesus là muôn bài hát
Ủi an tôi lúc nao lòng.
Jesus là con đường sáng
Đưa về vương quốc trên cao.

Jesus là nguồn lẽ thật
Ngọt ngào nước sống thiêng liêng.
Jesus là Vua Cao Cả
Vinh quang, quyền thế đời đời.

Jesus, Ngài là tất cả
Tuyệt vời thánh khiết trong tôi.
Jesus, Ngài như hơi thở
Cho tôi được sống đời đời.

Jesus, chỉ Ngài cứu chuộc
Muôn người thoát tội lỗi thôi.
Jesus, nếu ai không có
Sẽ không thể sống đời đời

(Hát hai lần)

Jesus, nếu ai không có
Sẽ không thể sống đời đời

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTk0Mjk5MzRf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTk0MjgxNjZf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTk0MzAxNjBf
Youtube karaoke: https://youtu.be/NxXsnU_4iBY
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk4MjQyNTlf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk4MjQyMzJf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/5UXGuDKkLwk

 

Comments are closed.