Karaoke: Jesus Là Cứu Chúa

Somewhere My Love
Composed by Maurice-Alexis Jarre
Panflute Playing by Eduardo Garcia

Lời Việt: Jesus Là Cứu Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
07/02/2017

Tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ5MTA4ODNf/07_JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29Priscilla.wav

 

Jesus Cứu Chúa
Ngự đến trong tâm linh này
Làm hồn ngây ngất
Ca tụng vạn lời dấu yêu

Tình Ngài thắm thiết
Sẽ cứ theo tôi muôn đời
Jesus yêu dấu!
Xin Ngài đừng lìa khỏi tôi

Jesus!
Kính xin từ nay theo Ngài
Nguyện theo Ngài đi vào tình yêu
Jesus!

Rồi Ngài sẽ đến
Ngài đến mang tôi về trời
Và từ nay sẽ
Bên Ngài đời đời sống vui

Chờ ngày sẽ tới
Cùng với Jesus hiệp một
Jesus yêu hỡi!
Kính yêu đời đời chẳng phai!

Jesus!
Kính xin từ nay theo Ngài
Nguyện theo Ngài đi vào tình yêu
Jesus!

Rồi Ngài sẽ đến
Ngài đến mang tôi về trời
Và từ nay sẽ
Bên Ngài đời đời sống vui

Chờ ngày sẽ tới
Cùng với Jesus hiệp một
Jesus yêu hỡi!
Kính yêu đời đời chẳng phai!

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNDk4NzM5NTJf/07_JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNDk4NzM3Nzlf/07_JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNDk3OTM4MjFf/07_JesusLaCuuChua%20%28SomewhereMyLove%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQ5MTA5MzBf/07_JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29Priscilla.mp4

Comments are closed.