Karaoke: Hứa Trọn Đời Con Theo Chúa Luôn

Nguồn: https://youtu.be/YonWueiLzSo

Nguồn: https://youtu.be/ZeCrC22o7aE

Hứa Trọn Đời Con Theo Chúa Luôn
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Điệu Buồn Phương Nam” của Vũ Đức Sao Biển
24/07/2017

Đời con đây tháng năm mơ màng
Say đắm cuộc sống trong hoang đàng
Những chặng đường qua
biết bao đắng cay dâng tràn
Thật cô đơn biết ai tâm tình
Năm tháng dài khổ lụy lòng con

Nhưng Chúa yêu con
Tiếc chi thân mình
Trên đồi Gô-tha
Thân Chúa treo thay cho bao người
Trên đồi Gô-tha
Thân Chúa tuôn máu hồng vì con

Ôi, Chúa Jesus!
Cứu ân muôn đời
Chứa chan trong dạ bao lời tâm sự
Hát câu thâm tạ
hứa trọn đời con theo Chúa luôn

Đời con nay sống trong an lành
Theo bước Ngài quyết chẳng nao lòng
Lìa xa những tháng năm
với bao đắng cay đổi dời
Rồi mai sau đến khi tận cùng
Con sẽ vào trong tận nhà Cha

(Hát hai lần)

Rồi mai sau đến khi tận cùng
Con sẽ vào… trong tận nhà… Cha

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTY4NzAwMjBf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTY4NzAwMTlf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTY4NzAwMjFf

Youtube: https://youtu.be/ikvmJprQXmQ

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTY5OTE0OTNf  

Tải xuống karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTY5OTE1MjFf        

Comments are closed.