Karaoke Thánh Ca: Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg5MDlf/HomNayDayToiBietJesus%28BangBang%29.mp4

 

Bang Bang
Composed by Sonny Bono

Lời Việt: Hôm Nay Đây Tôi Biết Jesus
Pastor Huỳnh Christian Timothy
14/01/2017

 

Tiếng Hát: Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
https://od.lk/d/MV8xNDk1NjE5MTlf/HomNayDayToiBietJesus_Priscilla.mp3

 

Khi xưa tôi đâu biết Jesus
Tâm linh tôi đâu biết an vui
Tôi miên man năm tháng lang thang
Bao đau thương ôi bước chân hoang… đó đây

Ai có hay chăng… Trái tim
tôi đã cô đơn… Ước mong
năm tháng an vui… Trong tôi
bao nỗi bâng khuâng mong chờ

Khi lang thang trong chốn nhân gian
Bao cơn vui như giấc mơ tan
Trôi theo nhau bao tháng năm hoang
Cho tôi luôn lo lắng hoang mang… Phút giây

tôi phải ra đi… đến nơi
thế giới bên kia… Có chăng
ai đó cho tôi… an vui
Thôi nỗi bâng khuâng mong chờ

Bao năm qua tôi vẫn không thôi
Mơ an vui sẽ đến cho tôi
Yêu thương thay gian dối lên ngôi
Cho trong tôi thôi hết đơn côi

Hôm nay đây tôi biết Jesus
Tâm linh tôi nay có an vui
Tôi ca vang linh khúc hân hoan
Jesus yêu tôi mãi không thôi… thiết tha

Đây trái tim tôi… Kính dâng
lên Chúa Jesus… Chúa tôi
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Nay tôi đi ra chốn nhân gian
Gieo yêu thương trong nỗi hân hoan
Mong muôn dân tin Chúa Jesus
Thôi đau thương ai nấy an vui… đó đây

Ôi! Chúa Jesus… cứu tôi
Mang đến trong tôi… phước ân
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Hôm nay đây tôi biết Jesus
Tâm linh tôi nay có an vui
Tôi ca vang linh khúc hân hoan
Jesus yêu tôi mãi không thôi… thiết tha

Đây trái tim tôi… Kính dâng
lên Chúa Jesus… Chúa tôi
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ không quên bao giờ

Ơn yêu thương tôi vẫn ghi sâu
Khi an vui đã đến trong tôi
Khi yêu thương nhân ái lên ngôi
Tâm linh tôi thôi hết đơn côi

Nay tôi đi ra chốn nhân gian
Gieo yêu thương trong nỗi hân hoan
Mong muôn dân tin Chúa Jesus
Thôi đau thương ai nấy an vui… đó đây

Ôi! Chúa Jesus… cứu tôi
Mang đến trong tôi… phước ân
Ơn Chúa cao sâu… yêu tôi
Tôi sẽ… không… quên… bao… giờ

Tải xuống pdf lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg4MThf/HomNayDayToiBietJesus%28BangBang%29.pdf

Tải xuống wav nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNDk3Mzg3NTNf/HomNayDayToiBietJesus%28BangBang%29.wav

 

Comments are closed.