Karaoke: Ha-lê-lu-gia

Nguồn: https://youtu.be/LD-ZgX6Dji0

Ha-lê-lu-gia
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Hallelujah” của Leonard Cohen
09/25/2017

Đời tôi đau thương, tăm tối chất ngất
Jesus yêu tôi nên đã cứu vớt
Ánh sáng thánh khiết
Chúa đã soi trong linh hồn tôi đây
Ngài yêu thương tôi tha thiết biết mấy
Vì yêu thương tôi Ngài cam tâm chết
Lòng tôi tôn vinh Thiên Chúa khúc Ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu… Ha-lê-lu-gia

Từ nay tôi đi trong ánh sáng thánh
Đời tôi an vui theo bước Đấng Christ
Vững chí bước tới
Chúa vẫn luôn ân cần bên tôi
Đời thôi cô đơn, vui nếp sống mới
Tình yêu Jesus hằng luôn tha thiết
Lòng tôi tôn vinh Thiên Chúa khúc Ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu… Ha-lê-lu-gia

Dù bao phong ba, giông tố có đến
Lòng luôn tin yêu nơi Đấng Cứu Giúp
Vững chí bước tới
Chúa sẽ luôn quan phòng, ban ơn
Ngài đưa tôi đi qua hết sóng gió
Vượt bao gian nguy cùng đi bên Chúa
Lòng tôi tôn vinh Thiên Chúa khúc Ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu… Ha-lê-lu-gia

Dù cho tôi đi trong trũng bóng chết
Ngài luôn bên tôi chăn dắt mỗi bước
Nếp sống thánh khiết
Chúa đã ban ân tình cao sâu
Ngài không xa tôi, tôi cứ nắm lấy
Bàn tay yêu thương vì tôi mang vết
Lòng tôi tôn vinh Thiên Chúa khúc Ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu… Ha-lê-lu-gia

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTg0NjgyMzhf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTg0NjgyMjRf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTg0NjgxNDJf

 

Comments are closed.