Karaoke: Đời Đời Yêu Kính Đấng Thiên Chúa Tình Yêu

Nguồn: https://youtu.be/M3P3rnRW3Q8

Nguồn: https://youtu.be/_GbbBRlfRIQ

Đời Đời Yêu Kính Đấng Thiên Chúa Tình Yêu
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Music: “Torna a Surriento” Composed in 1902 by Ernesto De Curtis
17/07/2017

Giờ đây con đến với tình yêu thương
Mà bao tháng ngày đã lìa đi xa
Đời sương gió bước hiu hắt lạnh lùng
Thân lãng du quay về bên Ngài!

Đời con xin thánh hiến từ hôm nay
Thần linh Chúa nguyện giáng ngự trong con
Dìu con mỗi bước đi giữa cuộc đời
Cho đến khi con vào Nước Trời

Những lúc lòng con nhớ chuyện xa xưa
Bước chân dường lâm vấp hoặc bâng khuâng
Thì xin Chúa ban cho lời khuyên răn
Và thêm sức, giúp con vẫn gần Ngài

Những lúc lòng con đắm chìm cô đơn
Trái tim dường tan vỡ vì đau thương
Tình yêu Chúa giúp con sớm phục hồi
An nghỉ trong ân tình của Ngài

Xin Chúa đừng lìa con
Đời con mãi luôn vâng phục Ngài
Đời đời yêu kính… Đấng Thiên Chúa Tình Yêu

(Hát hai lần)

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTY4ODMwODZf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTY4ODMwNzdf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTY3MjQ4NjZf

Youtube: https://youtu.be/PBME1pdBUPM

Tải xuống karaoke video tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTcxOTg3NjJf

Youtube tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/_GbbBRlfRIQ

 

Comments are closed.