Karaoke: Đêm Ấy Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

Đêm Ấy Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Điệu Dân Ca Đài-loan “Maiden of Alisan”
04/12/2017

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQyMTY3NTNf/19_DemAyTrongVuonGhetsemane%28MaidenOfAlisan%29Priscilla.wav

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là những người có tội, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).

Trong đêm vắng trăng thanh
nơi vườn cây một mình
Jesus đau thương nguyện cầu
trong thiết tha, mồ hôi như pha huyết
Cúi xin ý Cha trên trời

Dù là ly cay đắng
linh hồn Con ngại ngần
Nhưng Con đây xin đành lòng
trong phút giây này, vâng theo Cha Thánh
Dẫu cho nát tan thân này

Thương thân Chúa cô đơn
Môn đồ không ai bận lòng
Duy trăng thanh trên bầu trời
như cũng chung niềm đau thương thống thiết
nép sau áng mây ngang trời

Vì tình yêu nhân thế
Jesus cam chịu hình
Treo thân trên cây thập tự
cho chúng ta cùng bên nhau vui sống
đời đời vinh quang

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNTQxOTA1MjBf/19_DemAyTrongVuonGhetsemane%28MaidenOfAlisan%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNTQxOTA1ODBf/19_DemAyTrongVuonGhetsemane%28MaidenOfAlisan%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNTQxODM2MTBf/19_DemAyTrongVuonGhetsemane%28MaidenOfAlisan%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTQyMTY3Njlf/19_DemAyTrongVuonGhetsemane%28MaidenOfAlisan%29Priscilla.mp4

Comments are closed.