Karaoke: Cùng Nhau Ta Về Đây

Nguồn: https://youtu.be/FAftSi17rPc

Nguồn: https://youtu.be/W2RwTNS35Wg

Cùng Nhau Ta Về Đây
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Về Dưới Mái Nhà” của Xuân Tiên
20/10/2017

Cùng nhau ta về đây
từ muôn nẻo đường trong trần gian.
Về bên Thiên Chúa quan phòng ta,
dẫn dắt ta trong đời.

Về đây trong tình Cha,
Ngài ban phước lành luôn đầy dư.
Dù khi nắng, mưa, hay cuồng phong
ta vẫn luôn bình an.

Cùng nhau ta về đây
lòng vui hát mừng bao lời ca…
Tình yêu Thiên Chúa cao vời thay,
biết lấy chi so bằng?

Tình yêu Cha còn luôn.
Tình yêu vững bền theo thời gian.
Tình yêu mãi hoài không dời thay.
Cao quý thay tình Cha!

Dẫu cho đời cay đắng,
Chúa gần bên,
thiết tha, ân cần,
tháng ngày luôn bước cùng ta!

Vững lòng nơi Chúa
Đấng Toàn Năng
dắt chăn đêm ngày
dắt dìu từng bước đời ta!

Người ơi! Mau dừng chân!
Đừng mê mải gì con đường xưa.
Dừng chân vui sống trong tình yêu,
Chúa vẫn đang mong chờ!

Về đây trong tình Cha,
Ngài ban phước lành luôn đầy dư.
Dù khi nắng, mưa, hay cuồng phong
ta vẫn luôn bình an.

Dẫu cho đời cay đắng,
Chúa gần bên,
thiết tha, ân cần,
tháng ngày luôn bước cùng ta!

Vững lòng nơi Chúa
Đấng Toàn Năng
dắt chăn đêm ngày
dắt dìu từng bước đường ta!

Người ơi! Mau dừng chân!
Đừng mê mải gì con đường xưa.
Dừng chân vui sống trong tình yêu,
Chúa vẫn đang mong chờ!

Về đây trong tình Cha,
Ngài ban phước lành luôn đầy dư.
Dù khi nắng, mưa, hay cuồng phong
ta vẫn luôn bình an.

Về đây trong tình Cha,
Ngài ban phước lành luôn đầy dư.
Dù khi nắng, mưa, hay cuồng phong
ta vẫn luôn bình an.

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTk0MTg5NDBf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTk0MTg5NTNf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTk0MTg5NjVf

Youtube karaoke: https://youtu.be/FAftSi17rPc

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk0Mzc1MzBf

Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTk0Mzc1Mjlf

Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/W2RwTNS35Wg 

Comments are closed.