Karaoke: Con Vững Tin Thiên Chúa Yêu Con

Con Vững Tin Thiên Chúa Yêu Con
Theo Điệu: “Lý Con Sáo & Trăng Thu Dạ Khúc”
Pastor Huỳnh Christian Timothy
16/02/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/d/MV8xNTQwMzg3NDVf/12_ConVungTinThienChuaYeuCon%28LyConSao-TrangThuDaKhuc%29Priscilla.mp3

Ôi!… nếu như…
Chẳng phải ơn Trời ban cho…

Thì con nào ra chi
Trong nhân gian…nào có ân tình
Ai thương xót cho mình?
Nhưng Giê-xu yêu con thiết tha
Thiên Chúa nay đến trong lòng con
Nguyện với Ngài từ nay khắc ghi
Vững đức tin sống không hồ nghi
Khi… gian nguy
Nghịch cảnh phủ phàng trái ngang…

Đời con lúc gian nan
Ngài đưa tay, cứu giúp con vào
Nơi bờ bến an lành…
Tuy cuộc đời không thương xót con
Con vững tin Thiên Chúa yêu con
Rồi một ngày không xa nữa đâu
Khi Chúa quang lâm con sẽ được mừng vui

Chúa… ơi!
Con nguyện theo Ngài lòng con luôn tín trung
Kính xin ơn Ngài…
Thương xót con nhiều…
Dìu con vững bước đi lên…
Đưa con đến tận quê Trời từ xưa Cha hứa ban…
Con nguyện từ nay…
Theo bước chân Ngài…
Đến khi chung cuộc
Thiên đàng dừng chân
Ôi! Thỏa vui…

 

Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNTAxMjA5MTZf/12_ConVungTinThienChuaYeuCon%28LyConSao-TrangThuDaKhuc%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:

https://od.lk/d/MV8xNTAxMjA5MTJf/12_ConVungTinThienChuaYeuCon%28LyConSao-TrangThuDaKhuc%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNTAxMjA4NzNf/12_ConVungTinThienChuaYeuCon%28LyConSao-TrangThuDaKhuc%29.mp4

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla :
https://od.lk/d/MV8xNTQwNDk5Nzdf/12_ConVungTinThienChuaYeuCon%28LyConSao-TrangThuDaKhuc%29Priscilla.mp4

 

Comments are closed.