Karaoke: Con Luôn Vững Lòng Tin

Nguồn: https://youtu.be/IDATB9CtgfM

 

Nguồn: https://youtu.be/uPnIcYZRP00

Con Luôn Vững Lòng Tin
P
astor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “
思念的海岸 (Tâm Niệm Đích Hải Ngạn – Thương Nhớ về Bờ Biển) của 喬幼 (Kiều Ấu)
09/08/2017

Con luôn vững lòng tin
Dẫu bao nhiêu tháng ngày
Đi trong cuộc đời
Chìm trong những đắng cay

Lòng dặn lòng cậy nhớ
Cứu Chúa vẫn đi cùng
Bao chặng đường
dù lắm gian nan
luôn bình an

Con không lo lắng,
chẳng băn khoăn
Vững tin Ngài luôn
Lòng ghi nhớ Lời Ngài xưa đã hứa,
vẫn luôn gần con

Những tháng năm sóng gió trôi qua
Chúa vẫn luôn cận kề
Ngài hằng luôn chăn dắt, thành tín
Đưa con từng bước chân
Chúa luôn gần bên
phủ che bao tháng năm đời con


Con luôn vững lòng tin
Dẫu bao nhiêu tháng ngày
Đi trong cuộc đời
Chìm trong những đắng cay

Lòng dặn lòng cậy nhớ
Cứu Chúa vẫn đi cùng
Bao chặng đường
dù lắm gian nan
luôn bình an

Con không lo lắng,
chẳng băn khoăn
Vững tin Ngài luôn
Lòng ghi nhớ Lời Ngài xưa đã hứa,
vẫn luôn gần con

Những tháng năm sóng gió trôi qua
Chúa vẫn luôn cận kề
Ngài hằng luôn chăn dắt, thành tín
Đưa con từng bước chân
Chúa luôn gần bên
phủ che bao tháng năm đời con

Con không lo lắng,
chẳng băn khoăn
Vững tin Ngài luôn
Lòng ghi nhớ Lời Ngài xưa đã hứa,
vẫn luôn gần con

Những tháng năm sóng gió trôi qua
Chúa vẫn luôn cận kề
Ngài hằng luôn chăn dắt, thành tín
Đưa con từng bước chân
Chúa luôn gần bên
phủ che bao tháng năm đời con

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTcyNjA3NzJf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTcyNjA2MDJf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTcyNTg1ODZf

Tải xuống WAV tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTczMTk2MjFf

Tải xuống karaoke video tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTczMTk2MDhf

 

Comments are closed.