Karaoke: Chúa Vẫn Chờ Anh

Nguồn: https://youtu.be/ummBDE29HpI

Nguồn: https://youtu.be/u-KzfTDSuxo

Chúa Vẫn Chờ Anh
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Có Những Niềm Riêng” của Lê Tín Hương
Thân mến tặng vợ chồng cháu Lâm Kim Uyên, Na-uy
26/01/2018

1 2 3
Trên chốn đồi cao ngày xưa Chúa chết
Thay cho nhân gian gánh hết tội ô
Thân Chúa vì tôi thịt da tan nát
Biết mấy đau thương Chúa cam chịu hình

Thiên Chúa Tình Yêu vì tôi đã đến
Trong nơi nhân gian sống với tội nhân
Đem đến niềm vui và ơn cứu rỗi
Cứu vớt tôi đây, cứu ân tuyệt vời

Này, tình yêu Thiên Chúa vẫn còn nguyên
Anh ơi, nghe không tiếng Ngài gọi mời?
Bao nỗi sầu đau chất ngất
Bao muộn phiền, bao nặng lòng
Dâng trình Ngài, nay sẽ đổi thay

Chúa vẫn chờ anh, người ơi, hãy đến
Jesus yêu anh! Chúa đang gọi anh
Hãy đến gần bên tình yêu Thiên Chúa
Hết bao đau thương, hết bao ngậm ngùi

Xin hãy quỳ dâng lòng lên Cứu Chúa
Jesus yêu thương vẫn kêu gọi anh
Chúa ở gần bên, gần như hơi thở
Yêu anh lâu nay Chúa vẫn đợi chờ

 

1 2 3
Thiên Chúa Tình Yêu vì tôi đã đến
Trong nơi nhân gian sống với tội nhân
Đem đến niềm vui và ơn cứu rỗi
Cứu vớt tôi đây, cứu ân tuyệt vời

Này, tình yêu Thiên Chúa vẫn còn nguyên
Anh ơi, nghe không tiếng Ngài gọi mời?
Bao nỗi sầu đau chất ngất
Bao muộn phiền, bao nặng lòng
Dâng trình Ngài, nay sẽ đổi thay

Chúa vẫn chờ anh, người ơi, hãy đến
Jesus yêu anh! Chúa đang gọi anh
Hãy đến gần bên tình yêu Thiên Chúa
Hết bao đau thương, hết bao ngậm ngùi

Xin hãy quỳ dâng lòng lên Cứu Chúa
Jesus yêu thương vẫn kêu gọi anh
Chúa ở gần bên, gần như hơi thở
Yêu anh lâu nay Chúa vẫn đợi chờ

Chúa ở gần bên, gần như hơi thở
Yêu anh lâu nay Chúa vẫn đợi chờ

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNjMyNTA4MzFf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNjMyNTA4Mjhf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNjMyNTA4MTlf
Youtube karaoke: https://youtu.be/ummBDE29HpI

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjMyNzA1Mzhf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjMyNzA1Mzlf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/u-KzfTDSuxo

Comments are closed.