Karaoke: Bình Yên Bên Chúa

Nguồn: https://youtu.be/WMS41jTBfuo

Nguồn: https://youtu.be/5lJyarzsCM0

Bình Yên Bên Chúa
Theo điệu nhạc: Buồn Của Anh (K-ICM)
Viết lời: Nguyễn Thị Trinh
Quảng Nam, Chủ nhật 18/2/2018, mùng 3 tết âm lịch

“..Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!”

Mây trôi lang thang, trôi về rất xa
Mang bao câu ca, tôn ngợi Chúa tôi
Miên man nơi đây khoé mi lệ tuôn nước mắt
Con biết rằng, Chúa Cha Ngài hằng bên con.

Sau bao cô đơn lẻ bước đường trong sương gió
Mang theo ưu tư lắng sâu cùng năm tháng đó
Hôm nay nơi đây phó dâng trình lên Thiên Chúa
Con thỏa nguyện, ước mơ bình yên bên Cha

Lời Cha hứa sẽ không đổi thay
Dẫu phong ba đồi núi cuồng quay
Dựa nương nơi “Tình Yêu Thượng Thiên” lòng con thái bình.

Dù thế giới dần sẽ đổi thay
Chúa yêu con tình luôn còn đây
Nhắm mắt lại, Cha luôn cận kề bên con.

Rồi mai kia đời con phù du,
Sớm tan theo chiều trong màu mưa
Ngài sẽ luôn đợi trong tình yêu ở nơi phước hạnh.

Này con ơi! tình Ta còn đây
Tín trung luôn đường ngay tận lai
Ta vẫn hằng, bên con dù đời đổi thay.

Sau bao cô đơn lẻ bước đường trong sương gió
Mang theo ưu tư lắng sâu cùng năm tháng đó
Hôm nay nơi đây phó dâng trình lên Thiên Chúa
Con thỏa nguyện, ước mơ bình yên bên Cha

Lời Cha hứa sẽ không đổi thay
Dẫu phong ba đồi núi cuồng quay
Dựa nương nơi “Tình Yêu Thượng Thiên” lòng con thái bình.

Dù thế giới dần sẽ đổi thay
Chúa yêu con tình luôn còn đây
Nhắm mắt lại, Cha luôn cận kề bên con.

Rồi mai kia đời con phù du,
Sớm tan theo chiều trong màu mưa
Ngài sẽ luôn đợi trong tình yêu ở nơi phước hạnh.

Này con ơi! tình Ta còn đây
Tín trung luôn đường ngay tận lai
Ta vẫn hằng, bên con dù đời đổi thay.

 

Comments are closed.