Karaoke: Bên Nhau Sống Trong Tình Cha

Nguồn: https://youtu.be/KQr3lEac1A0

Nguồn: https://youtu.be/gCmaw4IOwtE

Bên Nhau Sống Trong Tình Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: La Paloma
Composed by Sebastian Yradier & Salaverri
04/11/2017

Bên nhau, từ nay ta theo ý Chúa cùng đi chung đường
Trong Cha, tháng ngày ta cùng nương bước bên nhau đồng hành
Bên nhau, cùng nhau ta vang tiếng hát hòa theo tơ lòng
Trong Cha, tháng ngày ta cùng đắm say bao nhiêu ân hồng

Bên nhau đôi ta vượt sóng gió bao phong ba trong đời
Tình vẫn mãi thắm thiết trong ơn Cha ban cho đến khi bạc đầu
Bên nhau ta cùng bước tới tin yêu không thay dời
Lòng cứ mãi nhớ đến bao ơn yêu thương Cha luôn vẫn ban trong đời

Bên nhau, đôi ta mãi cùng đi
Đường đời dù nhiều khi gian khó
Chúa Toàn Năng là Cha hằng luôn chăm sóc ta
Cùng nhau ta bước theo Ngài

Trong Cha ta sống bình an
Đường đời dù còn bao nguy khốn
Chúa vẫn luôn ở cùng ta Ngài luôn chăm sóc ta
Bình an ta bước theo Ngài

Bên nhau, từ nay ta theo ý Chúa cùng đi chung đường
Trong Cha, tháng ngày ta cùng nương bước bên nhau đồng hành
Bên nhau, cùng nhau ta vang tiếng hát hòa theo tơ lòng
Trong Cha, tháng ngày ta cùng đắm say bao nhiêu ân hồng

Bên nhau đôi ta vượt sóng gió bao phong ba trong đời
Tình vẫn mãi thắm thiết trong ơn Cha ban cho đến khi bạc đầu
Bên nhau ta cùng bước tới tin yêu không thay dời
Lòng cứ mãi nhớ đến bao ơn yêu thương Cha luôn vẫn ban trong đời

Bên nhau, đôi ta mãi cùng đi
Đường đời dù nhiều khi gian khó
Chúa Toàn Năng là Cha hằng luôn chăm sóc ta
Cùng nhau ta bước theo Ngài

Trong Cha ta sống bình an
Đường đời dù còn bao nguy khốn
Chúa vẫn luôn ở cùng ta Ngài luôn chăm sóc ta
Bình an ta bước cùng Cha

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTQwNzk0NDNf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTQwNzk0NDVf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTQwNzk0NTBf
Youtube karaoke: https://youtu.be/KQr3lEac1A0
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjAwODgyOTNf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjAwODgyMTZf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/gCmaw4IOwtE

Comments are closed.