Karaoke: Bao Nhiêu Tháng Ngày Qua

Nguồn: https://youtu.be/M3642oWFYTU

Nguồn: https://youtu.be/8pX5vz-wrBo

Bao Nhiêu Tháng Ngày Qua
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Sao Anh Nỡ Đành Quên” của Tô Thanh Tùng
06/01/2018


Bao nhiêu tháng ngày qua
Nhưng tình Cha vẫn thơm nồng
Bao nhiêu tháng ngày qua
Ân tình Ngài con khắc ghi

Bao nhiêu tháng ngày qua
Những ơn lành Cha ban xuống
Những khi lòng Cha xót thương
Tình Cha hằng cao quý

Bao nhiêu tháng ngày qua
Nhưng đời con vẫn an lành
Bao nhiêu tháng ngày qua
Cho dù đời bao khó khăn

Nhưng Cha chẳng hề quên
Vẫn ân cần luôn chăn dắt
Lối con Ngài luôn dẫn đưa
Tình Cha mãi còn nguyên

Tháng ngày trôi qua mau
Bao ân tình Cha còn đó
Lòng con muôn đời ghi nhớ
Phút ban đầu nghe tiếng Cha
Lời Cha, xao xuyến hồn:
Con đừng xa cách Ta!

Bao nhiêu tháng ngày qua
Con giờ đây vẫn theo Ngài
Theo Cha đến ngàn phương
Cho dù đường đi khó khăn

Bao nhiêu tháng ngày qua
Vẫn theo Ngài luôn trung tín
Tháng năm dài luôn khắc ghi
Tình Cha mãi còn nguyên

Tháng ngày trôi qua mau
Bao ân tình Cha còn đó
Lòng con muôn đời ghi nhớ
Phút ban đầu nghe tiếng Cha
Lời Cha, xao xuyến hồn:
Con đừng xa cách Ta!

Bao nhiêu tháng ngày qua
Con giờ đây vẫn theo Ngài
Theo Cha đến ngàn phương
Cho dù đường đi khó khăn

Bao nhiêu tháng ngày qua
Vẫn theo Ngài luôn trung tín
Tháng năm dài luôn khắc ghi
Tình Cha mãi còn nguyên

Bao nhiêu tháng ngày qua
Vẫn theo Ngài luôn trung tín
Tháng năm dài luôn khắc ghi
Tình Cha mãi còn nguyên

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”
Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNjIzNjIyNDZf
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNjIzNjIyMzZf
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNjIzNjIxOTlf
Youtube karaoke: https://youtu.be/M3642oWFYTU
Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjIzNjIyNzVf
Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNjIzNjIzMjlf
Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/8pX5vz-wrBo

Comments are closed.