Karaoke: Ân Tình Thiên Chúa Ban cho Trần Gian

Ân Tình Thiên Chúa Ban cho Trần Gian
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Mơ Khúc Tương Phùng” của Lam Minh
14/05/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTQ4OTYxODVf

Ân tình Thiên Chúa ban cho trần gian
Cứu chuộc nhân thế không bao giờ phai.
Ân tình Ngài mãi mãi còn.
Người hỡi! Vững lòng về chung vui tình nhân ái.

Tin Lành hạnh phúc đã rao cho
muôn người đây đó. Ai vui lòng nghe,
tin nhận ơn cứu rỗi, thì
tội cũ chẳng còn, ơn tha thứ Cha Ngài ban!

Lòng ta từ nay luôn
đầy hân hoan cùng nhau sống trong an lành.

Ta đồng hành bên nhau,
mặc gian nguy, mặc cuộc sống ra thế nào.

Lòng ta đầy tin yêu.
Cùng nhau ta sống thỏa vui những ngày tháng
no ấm trong ơn lành.
Cha Thánh luôn quan phòng, dắt chăn mọi đàng.

Ân tình Thiên Chúa ban cho trần gian
Cứu chuộc nhân thế không bao giờ phai.
Ân tình Ngài mãi mãi còn.
Người hỡi! Vững lòng về chung vui tình nhân ái.

Tin Lành hạnh phúc đã rao cho
muôn người đây đó. Ai vui lòng nghe,
tin nhận ơn cứu rỗi, thì
tội cũ chẳng còn, ơn tha thứ Cha Ngài ban!

Lòng ta từ nay luôn
đầy hân hoan cùng nhau sống trong an lành.

Ta đồng hành bên nhau,
mặc gian nguy, mặc cuộc sống ra thế nào.

Lòng ta đầy tin yêu.
Cùng nhau ta sống thỏa vui những ngày tháng
no ấm trong ơn lành.
Cha Thánh luôn quan phòng, dắt chăn mọi đàng.

Ân tình Thiên Chúa ban cho trần gian
Cứu chuộc nhân thế không bao giờ phai.
Ân tình Ngài mãi mãi còn.
Người hỡi! Vững lòng về chung vui tình nhân ái.

Tin Lành hạnh phúc đã rao cho
muôn người đây đó. Ai vui lòng nghe,
tin nhận ơn cứu rỗi, thì
tội cũ chẳng còn, ơn tha thứ Cha Ngài ban!

Lòng ta từ nay luôn
đầy hân hoan cùng nhau sống trong an lành.

Ta đồng hành bên nhau,
mặc gian nguy, mặc cuộc sống ra thế nào.

Lòng ta đầy tin yêu.
Cùng nhau ta sống thỏa vui những ngày tháng
no ấm trong ơn lành.
Cha Thánh luôn quan phòng, dắt chăn mọi đàng.

No ấm trong ơn lành.
Cha Thánh luôn quan phòng, dắt chăn mọi đàng.

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/f/MV8xNTQ2NzMzMzVf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/f/MV8xNTQ2NzMzNjJf

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/f/MV8xNTQ2NzM5ODBf

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/f/MV8xNTQ2NzMzNjJf

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/f/MV8xNTQ4OTYwNDVf

Comments are closed.