Karaoke: Ân Tình Cha

Nguồn: https://youtu.be/HedXMrGW2ZQ

Ân Tình Cha
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Choucoune” của Michel Mauleart Monton
27/06/2017

Ân tình Cha, đời con xin từ nay đón nhận.
Linh hồn con, bình an trong tình yêu của Ngài.
Dù đường đời nguy khó, và còn nhiều cay đắng
Dù tình đời gian trá, vì người đời gian dối
Lòng dặn lòng trung tín nguyện một lòng theo Chúa
Để chẳng còn vấn vương với đời.

Bao tháng ngày con bước đi với Ngài
Không chút ngại ngùng đắn đo.
Con biết rằng cho đến khi cuối đời
Hành trình con kết thúc Chúa sẽ ban khen nhiều.

Ơi, người ơi! Ngàn xưa hay ngàn sau vẫn là
Ân tình Cha, Ngài ban cho trần gian, cứu người.
Tình nhiệm mầu Thiên Chúa, người chỉ cần tin lấy
Mọi tội được tha thứ và Ngài làm nên mới
Thành một người công chính hoàn toàn theo thánh ý
Và được vào nước Cha trên trời.

Bao tháng ngày con bước đi với Ngài
Không chút ngại ngùng đắn đo.
Con biết rằng cho đến khi cuối đời
Hành trình con kết thúc Chúa sẽ ban khen nhiều.

Ân tình Cha, đời con xin từ nay đón nhận.
Linh hồn con, bình an trong tình yêu của Ngài.
Dù đường đời nguy khó, và còn nhiều cay đắng
Dù tình đời gian trá, vì người đời gian dối
Lòng dặn lòng trung tín nguyện một lòng theo Chúa
Để chẳng còn vấn vương với đời.

 

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTYyNjU0NTZf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTYyNjUxNjlf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTYyNjUwNzNf

Comments are closed.