Jesus Chúa Yêu Tôi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 Jesus Chúa Yêu Tôi
Sáng tác: Châu Hoàng Phúc

Giọt đắng Ngài uống thay con rồi!
Dòng huyết Ngài tuôn rơi trên đồi!
Nơi Gô-tha ngày đó
Jesus mang thập giáChịu hình vì tội, tôi với anh!

Tình Chúa thật cao sâu tuyệt vời
Tình Chúa còn mãi đến đời đời.
Nhân gian sao thờ ơ
Không tin Con Thượng Thiên
Đành lòng đem đóng đinh Con Trời.

Jesus yêu tội nhân
Hy sinh trên thập giá.
Nhục hình, cay đắng Chúa vui mang.
Cha ơi sao lìa xa
Đau thương Con nhận lấy
Một mình chịu chết thay con người.

Giờ đến quỳ bên chân Jesus
Nguyện Chúa Ngài nghe con kêu cầu.
Cha ơi xin hãy đến
Ban cho con sự sống
Ngập tràn hồng ân Cha chí cao.

Thật phước hạnh khi trong tay Ngài
Đời sống đổi thay không lo buồn.
Jesus luôn gần bên yêu thương, dắt dìu con.
Vực mọi nguy khó trên đường đời.

Vui thay khi gặp Chúa
Tâm linh nay đổi mới
Tội tình xưa đó Chúa buông tha.

Ơn Cha sâu rộng quá!
Tâm con, không dời đổi.
Một lòng yêu Chúa đến muôn đời.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.