Hướng Lên Chúa Trên Trời

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:


Nhạc có lời


Nhạc không lời

Nguyên tác: Unto Thee, O Lord
Lời: Charles Monroe
Nhạc: Charles Monroe
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

1. Hướng lên Chúa trên trời,
Con xin dâng hết tâm linh;
Hướng lên Chúa trên trời,
Xin dâng lên Cha tâm hồn.
Điệp Khúc:
Chúa Thánh trên trời:
Con quyết tin Ngài;
Giữa lúc thù nghịch vây hãm,
Lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con.
2. Ai chờ mong nơi Ngài,
Không lo lắng không nao lòng;
Ai chờ mong nơi Ngài,
Không đau thương hay âu sầu.
3. Xin dạy con nẻo đường;
Đi trong ánh sáng yêu thương;
Xin dạy con nẻo đường,
Đi trong ánh sáng hy vọng.

Lời Anh

Unto Thee, O Lord
Unto Thee, O Lord,
Do I lift up my soul;
Unto Thee, O Lord,
Do I lift up my soul;
O my God I trust in Thee,
Let me not be ashamed,
Let not my enemies triumph over me.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.