Hội Thánh Ca

“Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng Danh của Ngài.” (Thi-thiên 100:4)

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rãi, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” (Thi-thiên 126:5-6)

Hội Thánh Ca

Nhạc và Lời: NS Mai Văn Hiền
Trình bày: Nhóm 5 bánh 2 cá
Karaoke: Thanh Nguyễn

Lời nhạc:

Hát dâng lên Cha một bài ca mới.
Trong nơi Chí Thánh Chúa Cha trên trời.
Cánh tay yêu thương Ngài đang thay mới.
Ban ơn cứu rỗi; phấn hưng nơi nơi.

Chúng con đan tay: nguyền đi chung lối, xin Cha thêm sức xoá tan màn tối, đem Lửa Linh nung sôi; thân lãng du đơn côi về nước Cha Trời.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trên Nước Nam tôi ơn phước không nguôi nhờ Đèn Thánh soi. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, dâng Thánh Ca hay, cao với đôi tay, vào hành lang Ngài. Đức tin con như: Dầu, Đèn khai sáng, yêu thương gắn bó, ý Cha chu toàn. Bánh khô chia nhau dài theo năm tháng, vui trong nước mắt tiếng ca bình an.

Ha– lê – lu – gia! Mừng Giê-hô-va. Tôi trai tớ gái sống vui chan hoà. Núp trong tay Cha tình thương vô giá: cho con kiếp sống lánh xa điêu ngoa. Ha – lê – lu – gia! mừng vua Giê-xu, ai tin Danh Chúa nấy ai được cứu, Danh hiển vinh Giê-xu, ngăn bước tôi phiêu lưu, vượt chốn ao tù.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời, như chiếc nôi tôi, nuôi sống linh tôi bằng Lời Thánh soi. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi có anh em, không sống bon chen, thuận hoà đáng khen. Nắm tay cho lâu dìu nhau đi mau, phương xa có tiếng thiết tha kêu cầu. Cứu muôn sanh linh tội tình che giấu, ta mau bước tới sẻ chia niềm đau.

Comments are closed.