Hãy Yêu Thương Nhau

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

1. Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly
Này đoàn con ơi chớ hãi sợ chi, Ta sẽ ra đi nhưng Ta lại tới.
Vể cùng Cha Ta Đấng đã gọi Ta, một thời gian thôi chẳng có là bao
Vì này Ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên Ta sau này.

ĐK : Lời Ngài khi xưa, Lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài.
Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ.
Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ.
Hãy thương yêu  nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy.

2. Này đoàn chiên ơi giữ vững niềm tin, vì này Ta đi sẽ có lợi hơn.
Đừng buồn lo chi sẽ có ngày vui, khi Đấng ủi an nơi Cha ngự đến.
Ngài là Ngôi Ba xuất phát từ Cha, và Ngài thay Ta hướng dắt đường đi.
Là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn ủi an vỗ về.

3. Thầy là cây nho chính của vườn nho, còn Người trong nom chính Chúa là Cha.
Nhành nào trong ta sẽ trổ nhiều hoa, Cha sẽ tỉa đi cho nho mọc trái.
Nhành nào không chia sức sống của Ta, thì này Cha Ta sẽ ném ngoài xa.
Nhành nào không lo liên kết với cây, sẽ héo khô ngay không sinh ích gì.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.