Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan,
Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ,
Lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh,
Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài,
phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân.

Lạy Chúa Cha rủ lòng xót thương, Người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội
Và Cha hỡi xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối,
Ngài thẫy những nước măt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài,
phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân.

Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan,
Ngài thấu những nỗi khát khao , Ngài biết trái tim mong chờ,
Lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh,
Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài,
phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.