Giê-xu, Yêu Ngài Hơn Cả Mọi Điều

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Gie-xu, Yeu Ngai Hon Ca Moi Dieu

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.