Đi Trong Ý Cha

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Đi Trong Ý Cha

Nhạc và Lời: Lê Anh Đông

Ca sĩ thể hiện: Lưu Chí Vỹ

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Dẫn tôi vào cách lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chụm bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn. Quả thực trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà đức Giê-hô-va đến lâu dài.

Qua.. nhiều gian truân Cha dắt đưa con về
nơi đồng cỏ xanh, mé nước an bình
nguyện đời con vâng theo ý Cha

Ngài là đèn soi chân con bước đi, dẫu có nhiều khi..
gặp thử thách chẳng hay lo sợ.

Cha.. hằng luôn bên chăm sóc con mỗi ngày.
xoa dịu lòng con, những lúc ưu phiền.
Ngài đưa con qua bao khó khăn trọn đời con xin đi trong ý Cha..
Phước hạnh và sự thương xót sẽ tìm con.

Điệp khúc:
Trọn đời con sẽ mãi mãi thuộc Chúa thôi
lòng con xin quyết hiến dâng cho Ngài
Nguyện Cha ôi hãy xuống phước, đưa đường
giúp con vững tin, đi trong ý Cha.

Dựa nương trong cánh bóng Chúa thật ấm êm,
lòng con vui thoả lúc con cần Ngài,
tình yêu của Chúa quá đổi tuyệt vời, cho cuộc đời con.

Qua.. nhiều gian truân Cha dắt đưa con về
nơi đồng cỏ xanh, mé nước an bình
nguyện đời con vâng theo ý Cha
Ngài là đèn soi chân con bước đi, dẫu có nhiều khi..
gặp thử thách chẳng hay lo sợ.

Cha.. hằng luôn bên chăm sóc con mỗi ngày.
xoa dịu lòng con, những lúc ưu phiền.
Ngài đưa con qua bao khó khăn trọn đời con xin đi trong ý Cha..
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con

Điệp khúc:
Trọn đời con sẽ mãi mãi thuộc Chúa thôi
lòng con xin quyết hiến dâng cho Ngài
dù Cha âu thay, xuống phước, đưa đường
giúp con vững tin, đi trong ý Cha.

Dựa nương trong cánh bóng Chúa thật ấm êm,
lòng con vui thoả lúc con cần Ngài,
tình yêu của Chúa quá đổi tuyệt vời, cho cuộc đời con.

Trọn đời con sẽ mãi mãi thuộc Chúa thôi
lòng con xin quyết hiến dâng cho Ngài
dù Cha âu thay, xuống phước, đưa đường
giúp con vững tin, đi trong ý Cha.

Dựa nương trong cánh bóng Chúa thật ấm êm,
lòng con vui thoả lúc con cần Ngài,
tình yêu của Chúa quá đổi tuyệt vời, cho cuộc đời con.
tình yêu của Chúa quá đổi tuyệt vời…cho cuộc đời con.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.