Dẫu Có Phải Chết

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 


Lời bài hát:

Sống với ý muốn Cha truyền ban trong đời, điều mà lòng con hằng mong muốn.
Tiền tài vật chất lợi lộc hư vinh kiêu căng, tham lam cũng vứt bỏ.

Xin dâng lên Cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa.
Và Cha sẽ đến, bàn tay quyền năng, nâng cao đôi tay đưa con bước.

Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dấn thân hy sinh vì danh Chúa,
ban cho quên đi chính thân mình, con không nao chi, mong sao ngôi cao Cha mừng vui.

Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng.
Mọi vinh hiển thuộc Chúa, Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin.
Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão triều thiên sự sống.
Chẳng phải riêng mình con nhưng với ai nhận lấy, cứu ân thiêng liêng Ngài đã ban…

Xin dâng lên Cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa.
Và Cha sẽ đến, bàn tay quyền năng, nâng cao đôi tay đưa bước con.

Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dấn thân hy sinh vì danh Chúa.
ban cho quên đi chính thân mình, con không nao chi, mong sao ngôi cao Cha mừng vui.

Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng.
Mọi vinh hiển thuộc Chúa, Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin.
Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão triều thiên sự sống.
Chẳng phải riêng mình con nhưng với ai nhận lấy, cứu ân thiêng liêng Ngài đã ban…

Đến trước Chúa Thánh con mừng vui, chan chứa yêu thương tuôn dòng nước mắt,
nhẹ nhàng lại gần Cha lau nước mắt cho con, ôi sao bàn tay ấm êm… Ngài rờ chạm đến con.

Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng.
Mọi vinh hiển thuộc Chúa, Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin.
Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão triều thiên sự sống.
Chẳng phải riêng mình con nhưng với ai nhận lấy, cứu ân thiêng liêng Ngài đã ban…(x2)


Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

Comments are closed.