Cùng Nhau Đến Chúc Tôn Danh Cha

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

CÙNG NHAU ĐẾN CHÚC TÔN DANH CHA

Lời nhạc:

Cùng nhau đến chúc tôn Danh Cha,
Đời con thiết tha hát khen tôn Jesus
Lòng vui sướng Chúa luôn bên con
Ngài lâm giáng chết thay cho chính con.

Nơi thiên cung Chúa đến trần gian, dắt đưa thân con
Nơi dương thế Chúa mang tội ô, gánh thay cho con
Đem thân báu huyết mua chuộc con
Nơi tăm tối đến ngôi trời cao
Nguyện dâng Chúa muôn ngàn câu ca

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.