Con Tin Nơi Ngài Chúa Ơi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời Bài Hát:

Con sẽ tìm kiếm điều gì tuyệt vời hơn tình yêu Cứu Chúa?.. 
Là Đấng hiển vinh mà chịu phó thân vàng.. 
Có tình yêu nào dám so… 
Giê-xu là Vua muôn vua,
chịu nhục khinh và treo trên thập giá,
nhục nhã đắng cay gánh lấy tội con,
Giê-xu danh yêu thương diệu kỳ. 
Con lo lắng chi về ngày mai,
vì tương lai thuộc Đấng yêu thương,
xin giao phó Cha mọi nẻo đường.
Lời Cha phán là lời thành tín. 
Con tin nơi Ngài, Chúa ơi,
Chúa chẳng quên con bao giờ.
Đức tin đơn sơ nơi Ngài chẳng cần lo nghĩ nhưng mãi tin trọn vẹn. 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

 

Comments are closed.