Con đường Thương Khó

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi Chú: Trong bài thánh ca chúng tôi đã sử dụng “thập giá” và “hỡi người” thay vì sử dụng “thánh giá” và “kiếp người” vì lí do sau:

  • Trong Thánh Kinh không có chỗ nào nói tôn thánh cây thập tự mà Chúa đã bị đóng đinh trên đó và gọi là “thánh giá”. Chính vì thế, chúng ta không nên gọi “thập tự giá” là “thánh giá” vì không đúng với Thánh Kinh. Xin xem thêm: http://www.timhieutinlanh.net/?p=2542
  • Chữ “kiếp” xuất phát từ Phật Giáo, tin vào thuyết luân hồi và chống nghịch Thánh Kinh. Xin xem thêm: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=42

Trời chang nắng đường Dolorosa, trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy,
Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông,
Và người ta tranh nhau giành xem,
Giê-xu mang thánh thập giá đi lên đồi Gô-tha…
Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài.
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu,
Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau.
Người cười vui bêu môi gièm chê,
Lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau …

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Giê-xu Christ.
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu,
Xót thương, kiếp hỡi người, và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha.

Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài.
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu,
Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau.
Người cười vui bêu môi gièm chê,
Lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau…

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Giê-xu Christ.
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu ,
Xót thương, kiếp hỡi người, và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha.

Vết hằn Ngài vui cam, chịu thay cho nhân gian,
Thập Giá mang Ngài in bóng trên Giê-ru-sa-lem…

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Giê-xu Christ .
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu,
Xót thương, kiếp hỡi người, và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha…

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.