Chúa Yêu Trần Thế

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Chúng tôi đã thay đổi từ “chúng sinh” trong bài thành “thế nhân” vì Thiên Chúa Ngôi Lời xuống thế gian và chết thay tội lỗi cho loài người chứ không phải Ngài chết thay tội lỗi cho tất cả các loài có linh hồn sống.

ChuaYeuTranThe

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.