Chúa Sống

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời bài hát: Chúa Sống

1.
Hầu việc Jesus Đấng sống nay, ngự trong dương thế rõ ràng
Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đa nghi vấn nan
Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay, nhìn tay thương xót rõ ràng
Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, phỉ phu mọi đàng.

ĐK:
Ngài sống, Ngài sống, Chúa Jesus sống hiện rày!
Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thái
Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy
Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này.

2.
Hằng này tôi xem thế giới đây, Ngài đang săn sóc mỗi điều
Lòng quyết chẳng thể thất vọng được, dầu tôi gian nan tó xiêu
Nhìn nhận Jesus dẫn dắt tôi, vượt qua cơn sóng gió nhiều
Hy vọng gặp Jesus ta đến, biết đâu mai chiều.

3.
Nào cùng vui lên giáo hữu ơi, hòa thanh tâu khúc khải hoàn
Bài Ha – lê – lu – gia muôn đời Jesus Christ Vua hiển vang
Nguồn cậy trông cho kẻ kiếm nay, hộ phương cho kẻ đã gặp
Không người nào hiền lành nhân ái, sánh Jesus kịp

Comments are closed.