Karaoke Thánh Ca: Chúa Ôi! Xin Thứ Tha.

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Nguồn:https://youtu.be/tuxCBi6JTzM

Nguồn:https://youtu.be/_glbZVDp4yw

Chúa Ơi! Xin Thứ Tha

Theo điệu nhạc: Để Cho Em Khóc (Phúc Trường)
Lời Thánh Ca: Thùy Linh
Tiếng hát: Thùy Linh

 

Giờ đây con muốn, bên cạnh Cha lúc này,
Giữ chặt Cha lúc này, không buông tay.
Lạy Jesus ôi! xin Ngài thương thứ tha,
Xin Ngài thương xót con, vì con đã dại khờ.

Này con Ta hỡi, sao lời Ta chẳng nghe.
Sao lời Ta phán truyền, không vâng theo?
Cũng là con sai, sai từ ngay lúc đầu
Vì con mê đắm trần gian,
Nên giờ đây nặng mang ưu sầu.

Có bao giờ con nghĩ về Ta,
Về những đớn đau Ta đã gánh chịu,
Vì tội của con mà Ta đã vui, mang thập hình.
Có bao giờ trong con từng nghĩ
Chạy ngay đến Ta ăn năn, vỡ lòng.
Để nhận ân phước từ nơi Chúa rộng ban
Ở nơi này Ta luôn hằng chờ,
Mà con cớ sao cứ mãi đi tìm,
Cuộc đời hư không, sẽ tựa như gió thổi bay..

Này con Ta hỡi, sao lời Ta chẳng nghe.
Sao lời Ta phán truyền, không vâng theo?
Cũng là con sai, sai từ ngay lúc đầu,
Vì con mê đắm trần gian,
Để giờ đây nặng mang ưu sầu.

Có bao giờ con nghĩ về Ta,
Về những đớn đau ta đã gánh chịu,
Vì tội của con mà Ta đã vui mang thập hình.
Có bao giờ trong con từng nghĩ,
Chạy ngay đến Ta ăn năn, vỡ lòng
Để nhận ân phước từ nơi Chúa hằng ban

Chúa ơi! xin thương xót đời con
Mọi gian ác con xin Chúa xóa bôi
Làm sạch lòng con, và Ngài biến đổi đời con.

Có bao giờ trong con từng nghĩ,
Chạy ngay đến Ta ăn năn, vỡ lòng
Từng ngày trôi qua tình Ta vẫn yêu không phai nhòa
Chúa ơi! lòng con đây vụn vỡ,
Lạy Thiên Chúa ơi xin chớ cách xa.

Ngài là tình yêu, Ngài là lẽ sống đời con.
Chúa ơi! lòng con đây vụn vỡ,
Lạy Thiên Chúa ơi, xin chớ cách xa.
Ngài là tình yêu, Ngài là lẽ sống đời con.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.