Chúa Ơi, Con Cần Ngài | Lord I Need You – Matt Maher

[KARAOKE] Chúa Ơi, Con Cần Ngài 

Lord, I Need You – Matt Maher

Lord I Need You – Matt Maher

Chúa Ơi, Con Cần Ngài | Lord, I Need You – Matt Maher

Lời dịch: Lê-vi Nguyễn

Tìm đến Chúa, thứ tha con
Tại nơi đây, yên ninh trong Cha
Ngoài Cứu Chúa, ý nghĩa.. chi đâu?
Cần Chúa mãi, dẫn lối tâm con.
Cần Chúa suốt đời, hỡi Cha yêu ơi!
Mỗi phút giây con bên Cha
Nguồn cậy trông nơi yêu thương vững chắc
Hỡi Chúa, cần Chúa suốt đời.
Dù tội quá lớn, Chúa vẫn yêu thương.
Cuộc Đời có Chúa, phước mãi không thôi.
Tại thập giá Chúa, cứu rỗi tâm con
Hạnh phúc nhất, duy nơi Je-sus.
Cần Chúa suốt đời, hỡi Cha yêu ơi!
Mỗi.. phút giây con bên Cha
Nguồn cậy trông nơi yêu thương vững chắc
Hỡi Chúa, cần Chúa suốt đời.
Cất tiếng lên ca tôn ngợi Chúa!
Dù khó nguy cám dỗ vây quanh
Và khi con vấp ngã nương nơi tay Chúa
Vầng Đá con luôn trông cậy vào..
Cần Chúa suốt đời, hỡi Cha yêu ơi!
Mỗi.. phút giây con bên Cha
Nguồn cậy trông nơi yêu thương vững chắc
Hỡi Chúa, cần Chúa suốt đời..
Nguồn cậy trông nơi yêu thương vững chắc
Hỡi Chúa, cần Chúa suốt đời..
Nguồn cậy trông nơi yêu thương vững chắc
Hỡi Chúa, cần Chúa suốt.. đời.

Comments are closed.