Karaoke Thánh Ca: Chúa Biết Trọn Cả Rồi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

Nguồn:https://youtu.be/AEQBKGWCUV0

Chúa Biết Trọn Cả Rồi (Thi-Thiên 139)

Theo giai điệu nhạc hoa
Viết lời: Nguyễn Thị Thùy Linh
Saigon: 08/05/2018

Je-sus Chúa tôi, sao thật lạ lùng
Luôn bên tôi Ngài biết tôi thật rõ thay
Chăm lo tôi ngày đêm, khi đứng hay khi ngồi
Luôn nghe tôi những khi dâng lời cầu xin.

Je-sus Chúa tôi sao thật diệu kỳ!
Khi tôi đi Ngài chở che đường lối tôi
Tôi đi đâu làm chi, Chúa vẫn luôn đi cùng
Tương lai tôi, bước tôi Ngài luôn nắm giữ

Dù cho quanh tôi bóng tối vây quanh,
Dù tôi có bay xa nơi cùng biển đông
Nhưng tôi đây làm sao đi, rời xa mắt Chúa
Giê-hô-va Ngài sao quá lạ lùng!

Lòng tôi luôn tôn vinh Chúa, không thôi
Xin dắt tôi luôn trong đường thẳng ngay
Ban cho tôi bình an dù, trong nơi khốn khó
Ôi!ơn Cha sao nói hết nên lời,
Ôi! ơn Cha làm sao nói hết nên lời.

Je-sus Chúa tôi sao thật diệu kỳ
Khi tôi đi Ngài chở che đường lối tôi
Tôi đi đâu làm chi, Chúa vẫn luôn đi cùng
Tương lai tôi bước tôi Ngài luôn nắm giữ..

Dù cho quanh tôi bóng tối vây quanh,
Dù tôi có bay xa nơi cùng biển đông
Nhưng tôi đây làm sao đi, rời xa mắt Chúa
Giê-hô-va Ngài sao quá lạ lùng!

Lòng tôi luôn tôn vinh Chúa, không thôi..
Xin dắt tôi luôn trong đường thẳng ngay
Ban cho tôi bình an dù, trong nơi khốn khó
Ôi! ơn Cha sao nói hết nên lời,
Ôi! ơn Cha làm sao nói hết nên lời.

Dù cho quanh tôi bóng tối vây quanh
Dù tôi có bay xa nơi cùng biển đông
Nhưng tôi đây làm sao đi, rời xa mắt Chúa
Giê-hô-va Ngài sao quá lạ lùng!

Dù cho quanh tôi bóng tối vây quanh
Dù tôi có bay xa nơi cùng biển đông
Nhưng tôi đây làm sao đi, rời xa mắt Chúa
Giê-hô-va Ngài sao quá lạ lùng!
Giê-hô-va Ngài sao quá lạ-a lùng!

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.