Cho Đến Mãi Mãi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Cho Đến Mãi Mãi 

Lời việt: Joshua Phạm

Gai đâm thấu buốt nơi trán Jesus
Bao nhiêu rủa sả chất hết trên Ngài
Lằn roi chứng minh cho cả thế giới
Ngài yêu con đến nỗi chết thay con

Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm
Jesus chết thế công lý đã trọn
Vì Ngài quá yêu bằng lòng hy sinh
Nguyện xin Thánh ý Chúa Cha được trọn

Tất cả ô tội Huyết Cha xóa rồi
Chính con được chuộc bởi ân điển Chúa
Cánh tay nhân từ Chúa ôm con vào
Mắt con bây giờ thấy Chúa yêu thương

Cho đến mãi mãi con sẽ ca tụng
Bởi Huyết Jesus con mãi công bình
Ngài đã chết thay phục sinh vinh quang
Là Vua vinh hiển của con trọn đời

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ngợi tôn Jesus!

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.