Chỉ Mong Được Ở Gần Bên Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời bài hát: Chỉ Mong Được Ở Gần Bên Chúa

Tác giả: Don Moen
Lời tiếng Việt, phối âm: David Đông

Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày,
gần vinh hiển yêu thương trong Giê-xu.
Sẽ không bao giờ xa Cứu Chúa nhân từ.
Mọi nơi Chúa luôn ở bên con.

Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày,
gần vinh hiển của Chúa Cha muôn đời.
Hướng tâm con về nơi Chúa cao vời.
Lòng con vẫn mong gần bên Cha.

Đời con mong ước với Giê-xu
nghỉ yên trong Ngài mãi mãi,
cùng vui sướng với Giê-xu.
Được phút chơi vơi vinh quang Chúa.
Ở trong Giê-xu nơi tâm linh của chúng con ước mơ.
Lòng con vẫn ước mong, lòng con vẫn ước mong gần Cha.

Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày,
gần vinh hiển yêu thương trong Giê-xu.
Sẽ không bao giờ xa Cứu Chúa nhân từ.
Mọi nơi Chúa luôn ở bên con.
Hỡi Chúa yêu, Ngài ban sức mới với hoan ca.
Từ lúc tiếp đón Chúa nhân từ Ngài ban sức thiêng cho con trọn đời.

Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày,
gần vinh hiển yêu thương trong Giê-xu.
Sẽ không bao giờ xa Cứu Chúa nhân từ
mọi nơi Chúa luôn ở bên con.

Lòng con vẫn ước mong gần Cha.
Lòng con vẫn ước mong.
Lòng con vẫn ước mong gần Cha.
Lòng con vẫn ước mong.
Lòng con vẫn ước mong gần bên Chúa

Comments are closed.