Cháy Lên

Lời bài hát: Cháy Lên

Luồng gió thổi đến nơi nào,
Ngọn lửa đang bừng cháy,
Cuộn lên sức sống,
Nóng nung lòng tôi,
Cuộn lên sức sống,
Cháy trong hồn tôi.

Vì Chúa chỉ đến khi nào,
Lòng người khát khao thần Chúa,
Tình thương rực cháy,
Chiếu sáng linh hồn tôi,
Đốt lên ngọn lửa,
Sáng soi lòng tôi.

Cháy lên vì gió,
Thổi đến nơi đây,
Gió thổi đến nơi đây,
Thổi cháy tâm tôi.
Cháy theo luồng gió,
Biến đổi người tôi,
Sống theo lời Chúa, sống mãi đời vui!!!!

Comments are closed.