Bài Ca Môi-Se

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:   Nguồn:https://youtu.be/JbOrbgpGD7Y BÀI CA MÔI-SE Lời Nhạc: Lạy Chúa! là Đức Chúa Trời toàn năng. Sự nghiệp Ngài lớn lao và thật diệu kì Lạy Đức Vua trị vì muôn nước … Đọc Tiếp →

21 views

Nguồn Sống

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát: NGUỒN SỐNG Lời Việt: Kim Châu Nhạc: Nước Ngoài. Ý tưởng Chúa sánh với con. Ôi thật cao vời. Mỗi lối Chúa dẫn đến con đâu nào thấu chi Gặp những … Đọc Tiếp →

71 views

Ngài Nâng Tôi Lên

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát: NGUỒN:https://youtu.be/y94UTbYDSSA NGÀI NÂNG TÔI LÊN Lòng chợt xao xuyến, khi sóng đau thương sôi bùng lên. Hoạn nạn theo đến làm vấn vương bao ưu phiền. Nghẹn ngào trong đêm, cố … Đọc Tiếp →

68 views