Karaoke: Về Trong Nước Cha

Nguồn: https://youtu.be/v5lfET5zq5g Nguồn: https://youtu.be/LAzJyzOOJKU Về Trong Nước Cha Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Dừng Bước Giang Hồ” của Hoàng Trọng 07/05/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxOTNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.wav … Đọc Tiếp →

1,134 views

Karaoke: Kết Hôn Trong Danh Thiên Chúa

Nguồn: https://youtu.be/ZaYpTC_VosQ Nguồn: https://youtu.be/-4sHE3uDYuE Kết Hôn Trong Danh Thiên Chúa Pastor Huỳnh Christian Timothy 18/02/2017 L’avventura Orchestre De Caravelli Composed by Frank Thomas and Eric Charden Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/d/MV8xNTQzNTEzNDhf/14_KetHonTrongDanhThienChua%28L%27Avventura%29Priscilla.wav … Đọc Tiếp →

1,114 views

Karaoke: Về Bến An Vui

Về Bến An Vui Pastor Huỳnh Christian Timothy 04/02/2017 Theo Điệu Nhạc: Je Ne Pourrai Jamais T’oublier Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNDk3NDYyMTdf/08_VeBenAnVui%28JeNePourraiJamaisT%27oublier%29.wav   Nơi trần thế bao la tìm đâu quê nhà Ôi! cuộc sống mong manh dường như … Đọc Tiếp →

1,141 views