Karaoke: Theo Chúa Không Ngại Khó

Nguồn: https://youtu.be/8MffgJjM_N0   Nguồn: https://youtu.be/RcSGhzRQUCc Theo Chúa Không Ngại Khó Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Bức Họa Đồng Quê” của Văn Phụng 05/28/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh): https://od.lk/f/MV8xNTU3MTAyODNf … Đọc Tiếp →

1,094 views

Karaoke: Ngày Chúa Gần Tới

Nguồn: https://youtu.be/34JsaCZgudM Nguồn: https://youtu.be/n89fPP_I0FM Ngày Chúa Gần Tới Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Thu Vàng” của Cung Tiến 01/06/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/f/MV8xNTUzMzExOTlf … Đọc Tiếp →

425 views

Karaoke: Về Trong Nước Cha

Nguồn: https://youtu.be/v5lfET5zq5g Nguồn: https://youtu.be/LAzJyzOOJKU Về Trong Nước Cha Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Dừng Bước Giang Hồ” của Hoàng Trọng 07/05/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxOTNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.wav … Đọc Tiếp →

684 views