Ánh Sáng Cho Đời

 

Ánh Sáng Cho Đời.

1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời.
Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca.
Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp?
Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình.

ÐK:
Ðời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Jêsus.
Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn.
Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp.
Chúa Jêsus là ánh sáng toả soi cuộc đời.

2. Tôi sống vui khi tôi tìm lên Vua Thánh trên trời.
Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau.
Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang toả sáng.
Mỗi phút giây, đường tôi đi Chúa luôn đi cùng.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

 

Comments are closed.