Con Cần Lời Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

1. Con cần lời Chúa ôi đời con lao đao lận đận
Con cần lời Chúa ôi đời con quá đỗi nhọc nhằn
Con cần lời Chúa để dẫn bước chân con đi
Giữa trần thế với bao gian nguy
Trần gian bao nhiêu điều cám dỗ

2. Con cần lời Chúa để yêu thương anh em của mình
Con cần lời Chúa để biết sống luôn luôn hạ mình
Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài
Hầu phục Chúa trong mọi nẻo đường
Lời Chúa chính là sức sống của con

ĐK: Lời Chúa đưa con vào nơi phước hạnh
Cuộc sống yêu thương tràn dâng bất tận
Rồi trời đất sẽ qua đi rồi hoa cỏ sẽ tàn
Nhưng lời Chúa một chấm một nét sẽ chẳng qua đi

Lời Chúa cho linh hồn con được sống lại
Ấy nơi ủi an trong cơn hoạn nạn
Lời Chúa là ngọn đèn soi những bước chân
Là ánh sáng soi đường lối của con

3. Con cần lời Chúa xin dạy con vâng theo lời Ngài
Con cần lời Chúa ôi từng phút giây trong cuộc đời
Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài
Đầu phục Chúa trong mọi nẻo đường
Lời Chúa chính là sức sống của con.

Con cần lời Chúa để yêu thương anh em của mình
Con cần lời Chúa để biết sống luôn luôn hạ mình
Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài
Hầu phục Chúa trong mọi nẻo đường
Lời Chúa chính là sức sống của con

ĐK: Lời Chúa đưa con vào nơi phước hạnh
Cuộc sống yêu thương tràn dâng bất tận
Rồi trời đất sẽ qua đi rồi hoa cỏ sẽ tàn
Nhưng lời Chúa một chấm một nét sẽ chẳng qua đi

Lời Chúa cho linh hồn con được sống lại
Ấy nơi ủi an trong cơn hoạn nạn
Lời Chúa là ngọn đèn soi những bước chân
Là ánh sáng soi đường lối của con

3.Con cần lời Chúa xin dạy con vâng theo lời Ngài
Con cần lời Chúa ôi từng phút giây trong cuộc đời
Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài
Đầu phục Chúa trong mọi nẻo đường
Lời Chúa chính là sức sống của con

Lời Chúa chính là sức sống của con…

 

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.