Quên Ơn Chúa Sao?

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Quên Ơn Chúa Sao?
Theo điệu nhạc: Trái Tim Bên Lề
Viết lời: Nguyễn Thị Thùy Linh
Sài Gòn, 29/03/2018

Anh, đã biết bao ngày bên Cha
Và Cha đã có bấy nhiêu ngày yêu anh.
Nhưng anh vẫn vô tâm không biết tình Cha
Vì yêu anh, Jesus mang khổ hình

Anh, bao tháng năm dài nơi đâu
Lòng anh đó, chất chứa bao điều hư không.
Nhìn anh tuy, ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim anh, đã cách xa Cha rồi.

Vì sao anh nỡ,  vô tâm mãi lạc lầm người ơi.
Vì sao anh nỡ,quên ơn Chúa hay sao?
Ngài đớn đau, cô đơn chịu hình, vì chúng ta Ngài chẳng tiếc chi.
Vì tội anh đây mà Jesus cam tuôn huyết rơi.

Vì sao anh nỡ, cam tâm đóng đinh Ngài, thêm một lần .
Vì anh Chúa đã hy sinh chốn Gô-tha.
Người hãy mau quay về với Cha, lòng đớn đau cho tội lỗi xưa,
Thì Cha luôn thứ tha khoan nhơn.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.